Motto Midara ni Shitsukemashou

Motto Midara ni Shitsukemashou
Kabutomaru Chouko


Date
Sep. 2004

Genre
Hard Yaoi

Publisher
Ookura Shuppan

Published in
Aqua Comics

Contents: BDSM

Vol.1: 4-7755-0384-7

Manga Status: 1 Volume
Project Status: Complete

Releases


Volume 1
Chapter 1 – released
Chapter 2 – released
Chapter 3 – released
Chapter 4 – released
Chapter 5 – released
Chapter 6 – released
Extra – released